Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2009

The Gaza Anthem -Ο Ύμνος της Γάζας

We will not go down!

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

Δεν υπάρχουν σχόλια: