Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ Η ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΗ ΛΕΧΗ....


απο τους ελευθερους Επιστήμονες


(ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΛΙΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ-ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ εδώ
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Γερουλάνε οι Χιώτες Περιμένουν Μία Απάντηση και 42.000 Ψυχές ζητούν Ανάπαυση !!!

Γερουλάνε ακόμη να απαντήσεις στην Νομαρχιακή Σύμβουλο Χίου, Ισαβέλλα Μπουρνιά, η οποία ήδη με επιστολή της προς σε εσένα ζητά την παρέμβασή σου για να αναρτηθεί ο  πίνακας στο νέο Βυζαντινό Μουσείο.

Έτσι για να ξέρεις μιλάμε για το πιστό αντίγραφο της Σφαγής της Χίου, του διάσημου Γάλλου Ζωγράφου Ευγένιου Ντελακρουά.Ο εκπληκτικός αυτός πίνακας προκάλεσε, τότε, συγκίνηση και αποτροπιασμό για τις κτηνωδίες των Τούρκων, σε βάρος των κατοίκων της Χίου.

Δώσε μία απάντηση ρε Νιονιο!!!!!

Ρε ομορφάντρα Υπουργάρα εχουν περάσει και οι Εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου (11η Νοεμβρίου 1912) και την ενσωμάτωσης με την Ελλάδα,και εσύ ακόμη δεν πήρες θέση.

προ τι αυτό Νιόνιο;

πάμε Προς εξαφάνιση του πίνακα της Σφαγής της Χίου;

πάμε για να ξεχάσουμε μνήμες;

πάμε για να καλμάρουμε τα Γκαρτάσια απο απέντατη;

η Πάμε να Να υλοποιήσουμε μια επιθυμία των Εβραιών, διότι ο πίνακας αυτός θύμιζε ένα παλιό προπατορικό  αμάρτημα αυτών με τους  Χίωτες;

 Σχολιάζοντας ο Μάμουκας, ό.π., σελ. 314, την απάνθρωπη και ατιμωτική συμπεριφορά των Εβραίων στο πτώμα τον απαγχονισθέντος μητροπολίτη Πλάτωνα, το οποίο τους είχε παρα­δοθεί, παρατηρεί: "Των Εβραίων των προ χρόνων ευρισκομένων επάνω εις την Χίον η μανία ήτο απερίγραπτος. Η επιθυμία ην είχον ακούοντες και βλέποντες τας καθ' ημέραν σφαγάς των χρι­στιανών ήτον αχόοταστος και ηύχοντο να μην ήθελε διασωθή κανείς... και μάλιστα κατά τον Μητροπολίτου ηνχοντο να τοις παραδοθή από την διοίκησιν ζωντανός, δια να τον μεταχειρι­σθούν καθώς ήθελον εκείνοι ως ουχί μίαν ή δύο φοραίς, αλλά καθ' ημέραν τονς άκουα να λέγουν". Βλ. και Πάσκουα(Ολανδός πρόξενος το 1822), Ημερολόγιο, ό. π., σελ. 89.

294. Ο Πάσκουα, ένθ. ανωτ., σελ. 89 κάνει λόγο για 300 περίπου Εβραίους, και προφανώς α­ναφέρεται και στις δύο μαζί αυτές ομάδες.

295. Πρβλ. Βλαστού, Α., ό.π., σελ. 201-202:"... αλλού επωλούντο ως κτήνη γυναίκες και παι­διά δι' ολίγην τιμήν εις τονς Τούρκους, Μώρους, Εβραίους και άλλους πολλούς ανθρωποκαπή-λονς": για τη δράση αυτή των Εβραίων βλ. και Castanis, Chr., ό.π., σελ. 41.

Χιώτες , ντροπή!!!

Δεν Μπορεί να ξεχαστεί η κτηνωδία αυτή ,είναι Ντροπή για τους χιλάδες σφαγιασθέντες 
Ο Βαχίτ (Ο Τότε Τοπικός Διοικητής) στα Απομνημονεύματα του αναφέρεται στα εκατέρωθεν θύματα, κατά τις επιχειρήσεις των Τουρκικών δυνάμεων στη Χίο, και τονίζει εμφαντικά ότι απέναντι σε 600 Τούρκους νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες έχει να αντιτάξει:
"Απίστους ιερείς, επισήμους αντάρτες κεφάλια... 1.109
Περασμένους από το μαχαίρι.............................25.000"

Ο Βαχίτ δηλαδή ανεβάζει το συνολικό αριθμό των σφαγιασθέντων σε 26. 109. Όμως αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει εκείνους και μόνον τους φονευθέντες των οποίων τα κεφάλια προσκομίστηκαν στο Βαχίτ, προκειμένου να κα-ταβάλει στους σφαγείς την αμοιβή και τα δώρα για κάθε κεφαλή. Δεν περιλαμβάνει εκείνους που φονεύθηκαν χωρίς να προσκομιστούν οι κεφαλές τους• εκείνους που πέθαναν από την πείνα, την επιδημία, τον πνιγμό, τις κακουχίες και τα τραύματα• καθώς επίσης τα βρέφη και τις γυναίκες που φονεύθηκαν ή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρήκαν το θάνατο. Τέλος, δεν περιλαμβάνει και τους 700 αιχμαλώτους που βρίσκονταν στην Τουρκική ναυαρχίδα και φονεύθηκαν μαζί με τους επιβαίνοντες Τούρκους κατά την ανατίναξη της
 
Ότι τα θύματα ήταν πολύ περισσότερα των αναφερομένων από το Βαχίτ μπορεί να εξαχθεί και από το γεγονός ότι οι 40 και πλέον χιλιάδες Τούρκοι που εισέβαλαν στη νήσο:
1. Είχαν, πέραν από τη ρητή εντολή των ανωτέρων τους, το θρησκευτικό και φυλετικό μένος και πάθος να εξοντώσουν αδιακρίτως τα θύματα τους.
2. Βρήκαν τους κατοίκους άοπλους και ανυπεράσπιστους και επί πλέον εύκολη λεία λόγω του μη αναμενόμενου κατάπλου του Τουρκικού στόλου αρχι¬κά, και των ψευδών διακηρύξεων αμνηστίας στη συνέχεια- της αιφνίδιας και α¬προσδόκητης επίθεσης κατά των μαστιχοχώρων έπειτα• και της μαζικής συρροής, τέλος, των θυμάτων στα παράλια εν αναμονή πλοίων διαφυγής.
3. Έδρασαν, σχεδόν επί τετράμηνο, ανενόχλητοι, διατρέχοντας και ερευνώντας όλη τη νήσο, της οποίας η έκταση και η μορφολογία του εδάφους δεν επέτρεπε την απόκρυψη και διαφυγή στους κατοίκους.
4. Δεν άφησαν ζωντανούς στη νήσο πλην των ελαχίστων εκείνων τους οποίους δεν κατόρθωσαν, παρά την εξονυχιστική τους έρευνα, να ανεύρουν.
5. Είχαν οικονομικό συμφέρον - στοιχείο που αποτελούσε το κύριο κίνητρο συμμετοχής στις επιχειρήσεις της Χίου - να φονεύσουν όσο το δυνατόν περισ¬σότερα θύματα, προκειμένου να προσκομίσουν τις κεφαλές τους και να λάβουν τη σχετική επιχορήγηση.
Με δεδομένο δε ότι οι ως άνω 40 και πλέον χιλιάδες των ένοπλων Τούρκων είχαν και τη φιλοτιμία, και το ζήλο, και την ευχέρεια, αλλά επιπροσθέτως και το συμφέρον της θανατώσεως θυμάτων, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το σύνολο των τελευταίων δε θα ήταν μικρότερο του συνόλου των θυτών τους.
Η ως άνω υπόθεση ενισχύεται από την πληροφορία που μας παρέχει ο Gordon281 ότι κατά την επίθεση εναντίον της πόλεως και μόνον φονεύθηκαν 9.000 άτομα κάθε ηλικίας και φύλου. Αν όμως ο αριθμός αυτός ανταποκρίνε¬ται στην πραγματικότητα - και δεν έχουμε λόγους να αμφιβάλλουμε γι' αυτό, λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέραμε για την απόβαση των Τούρκων και τη δράση τους στην πόλη -, τότε είναι λογικό να υποθέσουμε περαιτέρω ότι τα θύ¬ματα των σφαγών στα Καμπόχωρα και την Κεντρική XCo δε θα ήταν λ ιγότερα του ως άνω αριθμού των 9.000. Και τούτο διότι, πρώτον, όσοι βρίσκονταν σ' αυτούς τους τόπους - κάτοικοι και φυγάδες από την πόλη και τις λοιπές κατε¬στραμμένες ήδη περιοχές - ήταν πολλοί- και, δεύτερον, οι σφαγές είχαν την αυτή ή και μεγαλύτερη ένταση, λόγω της συνεχούς επαύξησης των επιτιθεμένων. Με αυτά, επομένως, τα δεδομένα τα θύματα της πόλεως, των Καμποχώρων και της Κεντρικής Χίου θα μπορούσαν να υπολογιστούν συνολικά στις 18.000 περίπου"84. Σε αυτά τα θύματα πρέπει να προστεθούν οι φονευθέντες στα Μαστιχόχωρα, οι οποίοι - αναλογικά με τα θύματα της πόλεως - θα μπορούσαν να ανέρχονται στις 10.000 τουλάχιστον, αν ληφθεί υπόψη ότι κατά την αιφνιδιαστική επίθεση στα χωριά αυτά ο αριθμός των κατοίκων τους ήταν πιθανόν να ανέρχεται στους πλέον των 25.000285. Επίσης πρέπει να προ¬στεθούν και όσοι φονεύθηκαν στα Βορειόχωρα, οι οποίοι σαφώς θα ήταν περισσότεροι των ως άνω 10.000, δεδομένου ότι στη Βόρεια Χίο και ιδίως στα ΒΔ παράλια της είχε καταφύγει και το σύνολο σχεδόν των διωκομένων, που είχαν επιζήσει των σφαγών, από την πόλη και την Κεντρική Χίο.
Αν οι ως άνω υποθέσεις μας είναι ορθές, καθώς και εκείνες για 117.000 συνολικό Ελληνικό πληθυσμό, 23.000 διαφυγόντες και διασωθέντες, και 52.000 αιχμαλώτους, τότε ο συνολικός αριθμός εκείνων που φονεύθηκαν ή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρήκαν το θάνατο, κατά τη διάρκεια των σφαγών, πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στις 42.000 ψυχές. Με βάση δε, περαιτέρω, τα αριθμητικά δεδομένα που προαναφέραμε και αφορούν τα θύματα της πόλε¬ως και της Κεντρικής Χίου αφ' ενός και των Μαστιχοχώρων αφ' ετέρου, οδη¬γούμαστε στο συμπέρασμα ότι 12.000 και πλέον άνθρωποι πρέπει να θανατώθηκαν στη Βόρεια Χίο. Αν τώρα λάβουμε υπόψη μας ότι:
1. το σύνολο σχεδόν των κατοίκων της Βόρειας Χίου και εκείνων που είχαν αποχωρήσει από την πόλη και την Κεντρική Χίο κατέφυγαν στα ΒΔ παράλια,
2. το σύνολο αυτών των ανθρώπων κάλυπτε χώρο από τη Βολισσό έως τον Άγιο Ισίδωρο της Παρπαριάς (απόσταση 12 και πλέον χιλιομέτρων),
3. όλοι αυτοί κατέληξαν στο έναντι των Ψαρών βορειοδυτικότερο ακρωτήριο της νήσου, δηλαδή το Μελανιάς, όπου οι Τούρκοι τους βρήκαν παγιδευμένους και αδύναμους να διαφύγουν,
4. γίνεται λόγος για "δεκάδες χιλιάδες άνδρες και γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει στο Μελανιάς, και για θανάτωση σε αυτό "αμέτρητου πλήθους, 
5. το αίμα έρρευσε ποταμηδόν, και κοκκίνησε όλη η παράκτιος θάλασσα σε μεγάλο βάθος,
τότε φαίνεται ότι ο αριθμός των θυμάτων του Μελανιούς υπήρξε συγκριτικά ο μεγαλύτερος έναντι των θυμάτων άλλων μεμονωμένων περιοχών της νήσου, και θα μπορούσε να υπολογιστεί στις 10.000.
42 000 Ψυχές ζητούν Ανάπαυση.....


Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Τι Σημαίνει Παγκοσμιοποίηση και Νέα Τάξη;

Παίζονται τεράστια παιχνίδια που αφορούν την ζωή μας αλλά και το μέλλον του πλανήτη. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι πολλές, αν όχι όλες, απ' τις καινούργιες ασθένειες είναι εργαστηριακά επιτεύγματα. Στο μέλλον θα δούμε πολλές περισσότερες.

Οχι στο Εμβόλιο!!!!!

Τώρα θα με πείτε φαντασμένο!!!! Αξίζει να δείτε αυτό Το video...για να καταλαβεται Τι Σημαίνει  Παγκοσμιοποίηση και  Νέα Τάξη Πραγμάτων. Δυστυχώς  Είναι  ίδη σε Τροχιά Πραγματοποίησης και  δεν Μπορούμε να Kάνουμε Τίποτα….
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Mένταλιστ Ο Παπανδρέου από 30.000 Βιογραφικά Για Γενικούς Γραμματείς Πέτυχε την «Αλλοδαπή» Δραγώνα Θάλεια!!!!

Μόνο Ο Μενταλιστ Παπανδρέου!!! μπορούσε να το Κάνει Αυτό ,Διόρισε Γενικό Γραμματέα στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ στην θέση Ειδική Γραμματεία Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων την «Αλλοδαπή» Δραγώνα Θάλεια  

«Αλλαδαπή»!!!!!!!!!!!

Τον Φεβρουάριο του 1997 κυκλοφόρησε από τις προοδευτικές εκδόσεις «Αλεξάνδρεια» το βιβλίο της Θάλειας Δραγώνα (σε συνεργασία με άλλους γνωστούς αριστερούς) που έχει τίτλο «Τι είναι΄ η Πατρίδα μας;» και υπότιτλο «Ο Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση». 

Ας δούμε τώρα μερικά απ΄ όσα γράφει στο κακογραμμένο βιβλίο της «Τι είν΄ η Πατρίδα μας;» η νέα βουλευτίνα Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ κ. Θάλεια Δραγώνα:

1. Η Ελληνική Εθνική Ταυτότητα δεν υπήρχε πριν από τον 19ο αιώνα. Δημιουργήθηκε έξωθεν σε μια εποχή έντονου εθνικισμού, αποικιοκρατίας και επεκτατικού ιμπεριαλισμού (σελ. 16).

2.Εξίσου ρατσιστής είναι και όποιος αποσιωπά την σημασία, την τεράστια δύναμη, την έκταση και το κύρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας! Επίσης, όποιος αρνείται τις τουρκικές επιρροές στον Νεοελληνικό μας Πολιτισμό (σελ. 81), κι όποιος ισχυρίζεται ότι ο τουρκικός πολιτισμός έχει επιδράσει αρνητικά στους Έλληνες!... (σελ. 82)
 

Τα Υπόλποιπα απο την πληρέστατη σημερινή ανάρτηση για το θέμα αυτό και με φοβερά σχόλια  στο Blog vendeta
.
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Κωνσταντίνος Κουκίδης !!!Λίγη Άγνωστη Iστορία για τον Κολοτούμπα Πάγκλαλο....

«Δεν λες ότι πήρε τη σημαία ο άνεμος να τελειώνουμε; »
Ρήσις !!!!Πάγκαλου ΚολοτούμπαΌταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, 27 Απριλίου 1941, η πρώτη τους δουλειά
ήταν να στείλουν ένα απόσπασμα υπό τον λοχαγό Γιάκομπι και τον υπολοχαγό
Έλσνιτς για να κατεβάσει τη Γαλανόλευκη από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και
να υψώσει τη σβάστικα.
Δεξιά ο Παρθενώνας, αριστερά οι Καρυάτιδες. Από τήν εληά τής Αθηνάς οι
Γερμανοί αντικρύζουν στό ακραίο σημείο τού βράχου τής Ακρόπολης πού δεσπόζει
τής πόλης, τήν γαλανόλευκη σημαία πού θ' αντικατασταθή από τόν αγκυλωτό
σταυρό.
Η εθνική Σημαία με το μεγάλο σταυρό στην μέση λάμπει και τα χρώματά της
τονίζουν και τονίζονται από τον Παρθενώνα που στέκει αγέρωχος και όμορφος
όπως πάντα.
Εκεί στην θέση Καλλιθέα, στο ανατολικό σημείο του Ιερού Βράχου ο επικεφαλής
του αποσπάσματος ζήτησε από τον εύζωνο που φρουρούσε τη σημαία μας να την
κατεβάσει και να την παραδώσει.
Ο απλός αυτός φαντάρος, όταν στις 8:45 το πρωϊ έφθασαν μπροστά του οι
κατακτητές της χώρας μας και με το δάκτυλο στην σκανδάλη των πολυβόλων τους,
τον διέταξαν να κατεβάσει το Εθνικό μας σύμβολο, δεν έδειξε κανένα
συναίσθημα. Δεν πρόδωσε την τρικυμία της ψυχής του.* Ψυχρός, άτεγκτος και
αποφασισμένος.. απλά αρνήθηκε! *Οι ώρες της περισυλλογής, που μόνος του είχε
περάσει δίπλα στην σημαία, τον είχαν οδηγήσει στη μεγάλη απόφαση.
*"ΟΧΙ"!* Αυτό μονάχα πρόφερε και τίποτε άλλο. Μια απλή λέξη, με πόση όμως
τεράστια σημασία και αξία. Η Ελληνική μεγαλοσύνη σε όλη την απλή
μεγαλοπρέπειά της κλεισμένη μέσα σε δύο συλλαβές! Ξέρουν απ' αυτά οι
Έλληνες..
Ο λοχαγός Γιάκομπι διέταξε έναν Γερμανό στρατιώτη να το πράξει. Ο στρατιώτης
την κατέβασε κι αφού με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του την δίπλωσε πολύ
προσεκτικά, την παρέδωσε στα χέρια του Έλληνα φρουρού. Ο εύζωνας κοίταξε για
λίγα δευτερόλεπτα με κατεβασμένο κεφάλι το διπλωμένο γαλανόλευκο πανί πάνω
στα χέρια του. Κι ύστερα τυλίχτηκε με τη σημαία, έτρεξε ως την άκρη του
Ιερού Βράχου και μπρος στα μάτια των εμβρόντητων Γερμανών ρίχτηκε μ' ένα
σάλτο στον γκρεμό, βάφοντας το εθνικό μας σύμβολο με το τίμιο αίμα του.

Οι Γερμανοί σκύβουν πάνω από τό κενό:

60 μέτρα πιό κάτω, κείτεται ο Εύζωνας,
νεκρός πάνω στόν βράχο, σκεπασμένος μέ τό σάβανο πού διάλεξε.

Οι δύο Γερμανοί αξιωματικοί, πού είναι επί κεφαλής τών εμπροσθοφυλακών, ο
αρχηγός ιππικού Γιάκομπι καί ο λοχαγός Έλσνιτς τής 6ης ορεινής μεραρχίας,
χρησιμοποιούν τόν ραδιοφωνικό σταθμόν Αθηνών γιά νά στείλουν μήνυμα στόν
Χίτλερ:

«Μάϊν Φύρερ, στίς 27 Απριλίου, στίς 8 καί 10, εισήλθαμε εις τάς Αθήνας, επί
κεφαλής τών πρώτων γερμανικών τμημάτων στρατού, καί στίς 8 καί 45, υψώσαμε
τήν σημαία τού Ράϊχ πάνω στήν Ακρόπολη καί στό Δημαρχείο. Χάϊλ, μάϊν Φύρερ».

Η γερμανική στρατιωτική διοίκηση Αθηνών υποχρέωσε την προδοτική κυβέρνηση
Τσολάκογλου να δημοσιεύσει στον Τύπο ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο
φρουρός της σημαίας μας, υπέστη έμφραγμα από την συγκίνηση όταν του ζητήθηκε
να την παραδώσει. Όμως οι στρατιώτες κι οι επικεφαλής του γερμανικού
αποσπάσματος είχαν συγκλονιστεί απ' αυτό που είδαν και δεν κράτησαν το στόμα
τους κλειστό. Στις 9 Ιουνίου η είδηση δημοσιεύθηκε στην DAILY MAIL με τίτλο:
"A Greek carries his flag to the death" (Ένας Έλληνας φέρει την σημαία του
έως τον θάνατο).

Η θυσία του Έλληνα στρατιώτη έγινε αιτία να εκδοθεί διαταγή από τον Γερμανό
φρούραρχο να υψώνεται και η ελληνική σημαία δίπλα στη γερμανική. Μέχρι πριν
από λίγα χρόνια, εκεί στα Αναφιώτικα κάτω από τον Ιερό Βράχο, ζούσαν ακόμα
αυτόπτες μάρτυρες, που είδαν το παλληκάρι να γκρεμοτσακίζεται μπροστά στα
μάτια τους τυλιγμένο με την Γαλανόλευκη. Και κάθε χρόνο, στο μνημόσυνό του
στις 27 Απριλίου, άφηναν τα δάκρυά τους να κυλήσουν στη μνήμη του. Ουδείς
ενδιαφέρθηκε ποτέ να καταγράψει την μαρτυρία τους.

Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνομα του ευζώνου (κατά μια άλλη άποψη ήταν
17χρονος νέος της Εθνικής Οργανώσεως Νέων αλλά τι σημασία έχει; ).
Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνομα αυτού του ΕΛΛΗΝΑ και στολή του η Σημαία
μας. Μας τον έχουν κρύψει, μας τον έχουν κλέψει. Κλείστε κι αυτόν τον
εθνομάρτυρα στην ψυχή σας κοντά στους άλλους. Απαιτείστε να γραφτεί τ' όνομά
του στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Ψιθυρίστε το, έστω και βουβά, μέσα σας,
κάθε φορά που αντικρύζετε τη σημαία μας. Πείτε στα παιδιά σας ότι αυτή η
σημαία, έχει βυζάξει ποταμούς ελληνικού αίματος, για να μπορεί αγέρωχη να
κυματίζει την τιμή και την αξιοπρέπειά μας.

Πάγκαλος ο Κολοτούμπας Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, τότε Υπουργός Εξωτερικών...

Αυτοί μάς κυβερνούσαν τότε, αυτοί μάς κυβερνούν δυστηχώς και σήμερα.....

«Δεν λες ότι πήρε τη σημαία ο άνεμος να τελειώνουμε; »

πως δεν το σκέφτηκε αυτό ο Κωνσταντίνος Κουκίδης;

Τελικά μήπως μας αξίζει σαν λαός ο πόνος και η ντροπή που κάθε μέρα βιώνουμε;

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Δημήτριος Γιουβαρλάκης ο Κατά Κόσμων Καμπουράκης !!!!


Σήμερα το μεγάλο «ραντεβού» στην Αθήνα των συμβασιούχων προγραμμάτων stage απ’ όλους τους φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Οι συμβασιούχοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στην Ομόνοια στις 11 το πρωί και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή, όπου αναμένεται να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στα κόμματα.

Τα αιτήματα των συμβασιούχων είναι:

Αναγνώριση των συνεχών και αδιάλειπτων συμβάσεών τους ως συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και όχι ως «μαθητεία».

* Ασφαλιστική κάλυψη από την αρχή της πρόσληψής μας στον ΟΑΕΔ, με παράλληλη μισθολογική και βαθμολογική εξομοίωση με το μόνιμο – τακτικό προσωπικό που εργάζεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
* Διατήρηση της προσαύξησης κατά 50% σε όλους όσους έχουν εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων σε περίπτωση έκδοσης προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ.


Αλλά σήμερα στο Mega o Γιουβαρλάκης ωρυόμενος ζητούσε απο τα παιδία να πούνε την αλήθεια, οτι αν πέρασαν η όχι από το γραφείο βουλευτή δηλαδή τους ζητούσε να ομολογήσουν οτι πήγαν με ρουσφέτι στα stage. 
Ρε Πληθωρικέ Κεφτέ πόσα Κιλα Μαλάκας μπορεί να είσαι;