Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Wall St., media, military elites grip must be broken'Το οικονομικό χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στην Αμερική

The economic rift between rich and poor in America is deepening, but a new awareness is also taking root among the people. That's the opinion of renowned civil rights activist Dr. Cornel West, who shared his views with RT's Marina Portnaya

Δεν υπάρχουν σχόλια: