Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Δημήτριος Μαντές: Αποκωδικοποίηση της λέξης ΕΛΛΗΝ.Τι σημαίνουν οι κώδικες Ε, ΛΛ, Η, και Ν στο όνομά μας. Τα 5 γράμματα κατά τον Πυθαγόρα είναι ο αριθμός της ΓΝΩΣΗΣ της ΜΟΡΦΩΣΗΣ και της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Ως αρχικό γράμμα το Ε ( Μαντείο των Δελφών), σημαίνει τη διαχρονοκή διαδρομή των Ελλήνων ως ολότητα. (παρΕλθόν/ ΕνΕστώτας/μΕλλον.) Επίσης το Ε συμβολίζει την συνένωση τριάδων σε ολότητες (ΣΩΜΑ-ΠΝΕΥΜΑ-ΨΥΧΗ), διαστάσεις (Μήκος-πλάτος-ύψος) και κόσμων: Υπό της Γης, επί της Γης και υπεράνω Γης..Το Ε των Ελλήνων από μόνο του στέκει ως ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ και ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ αφθάστου επιπέδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: