Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Rense & Yoichi Shimatsu - Fukushima Worse, Virtually Hopeless

Yoichi Shimatsu former editor of the weekly Japan Times discusses the dire situation of Fukushima, and concludes by calling for the dismemberment of our globalist elite planners.

"... we cannot allow these globalist people to be running the world anymore, I mean look at what they are doing, they are on a death wish, they are in denial, they have no right to govern this planet any longer." Yoichi Shimatsu

Ο Yoichi Shimatsu πρώην εκδότης της εβδομαδιαίας japan Times περιγράφει τη δεινή κατάσταση στην Fukushima, και καταλήγει καλώντας για το διαμελισμό της ελίτ της παγκοσμιοποίησης .

"... δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτούς τους ανθρώπους της παγκοσμιοποίησης να τρέχει ο κόσμος πια, εννοώ να δούμε τι κάνουν, είναι σε μια επιθυμία θανάτου, βρίσκονται σε άρνηση, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κυβερνούν αυτόν τον πλανήτη πλέον." Yoichi Shimatsu

Δεν υπάρχουν σχόλια: