Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Busby: 400,000 to develop cancer in 200 km radius of Fukushima

οι Μηχανικοί στο εργοστάσιο στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας συνεχίσουν τις εργασίες για την εκκένωση άκρως ραδιενεργού νερού σε ένα από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι έχουν κορυφωθεί τα επίπεδα ακτινοβολίας στη θάλασσα κοντά στις εγκαταστάσεις .Την Τρίτη, Ιαπωνίας αύξησε το επίπεδο του πυρηνικού συναγερμού μέγιστο επτά, τοποθετώντας στο ίδιο επίπεδο με την καταστροφή του Τσερνομπίλ.

Engineers at Japan's Fukushima plant continue work on emptying highly radioactive water from one of the nuclear reactors. The latest tests show that radiation levels in the sea near the damaged facility have spiked. On Tuesday, Japan raised the level of nuclear alert at the plant to the maximum of seven, putting it on a par with the Chernobyl disaster.

Δεν υπάρχουν σχόλια: