Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Oil War Crimes: 'Libya pays for embarrassing US' απόψεις της Susan Lindauer αντιπολεμικής ακτιβίστριας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: