Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Japan Tsunami Havoc: Ship on roof, car graveyard, ruined homes25-χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το τσουνάμι

Δεν υπάρχουν σχόλια: