Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

Αδαμάντιος Κοραής


«Των Ιουδαίων το προς ημάς μίσος, υπερβαίνει και αυτό το τουρκικό μίσος»

Αδαμάντιος Κοραής  

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο ίδιος είπε επίσης αναφερόμενος στο "Αγιο" φως:

«Το ψευδόθαυμα αυτό το πιστεύουν ολίγοι, ίσως τινές δια μωρίαν και άλλοι δι΄ αισχροκέρδειαν ... Ουδέ ο Χρυσόστομος το επίστευεν ή μάλλον ουδέ το εγνώριζε, διότι, άν εις τον καιρόν του εθαυματουργείτο το άγιον φώς, πώς ήτο δυνατόν να λέγη ότι δέν εγίνοντο πλέον θαύματα;».

Ωραίος τύπος κάτι ήξερε.