Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Leaked OS 6.0.0.499 For the Bold 9700


Leaked OS 6.0.0.499 For the Bold 9700
Παρακαλώ διαβάστε: Να έχετε υπόψη σας αυτό το λειτουργικό δεν είναι μια επίσημη κυκλοφορία και ως εκ τούτου δεν υποστηρίζεται από την RIM(blackberry) ή του φορέα σας(Εταιρία κινητής τηλεφωνίας) . Εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε, να το κάνετε με δική σας ευθύνη και μόνο αν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη διαδικασία της αναβάθμισης μπορείτε να το έχετε μέχρι την επίσημη εκδοσή λογισμικού της συσκευής σας. Η RIM και η Εταιρία κινητής τηλεφωνίας σας δεν σας παρέχον τεχνική υποστήριξη σε δοκιμαστικές εκδόσεις......
Please Read: Keep in mind this is NOT an official release and as such is not supported by RIM or your Carrier. If you choose to install, do so at your own risk and only if you're comfortable in the process of upgrading and downgrading your device software. It is quite normal during operating system development for certain features to be crippled or disabled while others are tested, and these beta builds often reflect that

1 σχόλιο:

Blogger είπε...

YoBit lets you to claim FREE CRYPTO-COINS from over 100 unique crypto-currencies, you complete a captcha one time and claim as much as coins you want from the available offers.

After you make about 20-30 claims, you complete the captcha and proceed to claiming.

You can click claim as much as 50 times per one captcha.

The coins will stored in your account, and you can convert them to Bitcoins or any other currency you want.