Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Radiation spikes to 1,000 times normal in sea near Fukushima ,Ακτινοβολία έως 1.000 φορές απο το κανονικό σε θάλασσα κοντά Fukushima

Δεν υπάρχουν σχόλια: