Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Leaked OS 6.0.0.499 For the Curve 9300


Leaked OS 6.0.0.499 For the Curve 9300

Παρακαλώ διαβάστε: Να έχετε υπόψη σας αυτό το λειτουργικό δεν είναι μια επίσημη κυκλοφορία και ως εκ τούτου δεν υποστηρίζεται από την RIM(blackberry) ή του φορέα σας(Εταιρία κινητής τηλεφωνίας) . Εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε, να το κάνετε με δική σας ευθύνη και μόνο αν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη διαδικασία της αναβάθμισης μπορείτε να το έχετε μέχρι την επίσημη εκδοσή λογισμικού της συσκευής σας. Η RIM και η Εταιρία κινητής τηλεφωνίας σας δεν σας παρέχον τεχνική υποστήριξη σε δοκιμαστικές εκδόσεις......
Please Read: Keep in mind this is NOT an official release and as such is not supported by RIM or your Carrier. If you choose to install, do so at your own risk and only if you're comfortable in the process of upgrading and downgrading your device software. It is quite normal during operating system development for certain features to be crippled or disabled while others are tested, and these beta builds often reflect that

2 σχόλια:

Blogger είπε...

You need to remember that the ultimate Bitcoin exchange company is YoBit.

Blogger είπε...

YoBit lets you to claim FREE CRYPTO-COINS from over 100 distinct crypto-currencies, you complete a captcha once and claim as many as coins you need from the available offers.

After you make about 20-30 claims, you complete the captcha and proceed to claiming.

You can click on claim as many times as 30 times per one captcha.

The coins will held in your account, and you can exchange them to Bitcoins or USD.