Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Leaked OS 6.0.0.486 for the BlackBerry Torch 9800


Download Leaked OS 6.0.0.486 for the BlackBerry Torch 9800

Παρακαλώ διαβάστε: Να έχετε υπόψη σας αυτό το λειτουργικό δεν είναι μια επίσημη κυκλοφορία και ως εκ τούτου δεν υποστηρίζεται από την RIM(blackberry) ή του φορέα σας(Εταιρία κινητής τηλεφωνίας) . Εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε, να το κάνετε με δική σας ευθύνη και μόνο αν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη διαδικασία της αναβάθμισης μπορείτε να το έχετε μέχρι την επίσημη εκδοσή λογισμικού της συσκευής σας. Η RIM και η Εταιρία κινητής τηλεφωνίας σας δεν σας παρέχον τεχνική υποστήριξη σε δοκιμαστικές εκδόσεις......

Please Read: Keep in mind this is NOT an official release and as such is not supported by RIM or your Carrier. If you choose to install, do so at your own risk and only if you're comfortable in the process of upgrading and downgrading your device software. It is quite normal during operating system development for certain features to be crippled or disabled while others are tested, and these beta builds often reflect that.

1 σχόλιο:

Blogger είπε...

YoBit lets you to claim FREE CRYPTO-COINS from over 100 distinct crypto-currencies, you complete a captcha one time and claim as many as coins you want from the available offers.

After you make about 20-30 claims, you complete the captcha and continue claiming.

You can press claim as many times as 50 times per one captcha.

The coins will stored in your account, and you can convert them to Bitcoins or any other currency you want.