Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Radiation Homecoming: RT in Chernobyl exclusion zone ,Ο Alexey Yaroshevsky του RT έχει ταξιδέψει στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνομπίλ.O Alexey Yaroshevsky απο το RT έχει ταξιδέψει στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνομπίλ για να διαπιστωσει αν η φύση δείχνει σημάδια ανάκαμψης εκεί. Έστειλε Ρεπαρτάζα αυτό από την περιοχή που εγκαταλείφθηκε μετά την καταστροφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: