Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Παρέμβαση για τη Γλώσσα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Tη σημασία της γλωσσικής πολυμορφίας αλλά και της διάδοσης των κλασσικών ευρωπαικών γλωσσών ,αρχαίων ελληνικών και λατινικών επισήμανε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Η ελληνίδα ευρωβουλευτής επισήμανε ακόμη τη σημασία της διατήρησης της μητρικής γλώσσας των μετακινουμένων ευρωπαίων εργαζομένων."Στις 26 Σεπτεμβρίου, η ΕΕ γιορτάζει τη γλωσσική πολυμορφία με μία σειρά εκδηλώσεων οι οποίες επικεντρώνονται στην ιδέα ότι οι γλώσσες είναι γέφυρες πολιτισμού. Μέσω αυτών ενθαρρύνεται η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η ικανότητα διαγλωσσικής επικοινωνίας. Ωστόσο, στις εκδηλώσεις αυτές και στις ανακοινώσεις της Επιτροπής λησμονείται εντελώς η ανάγκη να διατηρηθεί πανευρωπαϊκά η διδασκαλία και η δυνατότητα χρήσης των κλασσικών ευρωπαϊκών γλωσσών. Τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, βρίσκονται στη βάση πολλών λέξεων και εκφράσεων όλων των ευρωπαϊκών και μη γλωσσών.Την ίδια περίοδο είναι ανοικτή για διαβούλευση η Πράσινη Βίβλος "Μετανάστευση και κινητικότητα στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ε.Ε.". 
Η εφαρμογή της οδηγίας 77/486 "περί της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων διακινουμένων εργαζομένων " ως προς την δεύτερη διάταξή της για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού των χωρών καταγωγής κρίνεται, 30 χρόνια αργότερα, αποσπασματική. Έστω και τώρα, είναι ανάγκη να ανανεωθεί το ενδιαφέρον μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων διά βίου μάθησης και της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού για εκπαιδευτικά θέματα, ώστε τουλάχιστον τα παιδιά των ευρωπαίων εργαζομένων να διδάσκονται τη γλώσσα τους, σε όποια ευρωπαϊκή χώρα και αν βρίσκονται." 
Η Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου τόνισε την ανάγκη συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων στις διαβουλεύσεις και κυρίως των ομογενειακών οργανώσεων και οργανισμών ώστε η ελληνική γλώσσα μαζί με τις άλλες αναγνωρισμένες γλώσσες της ΕΕ να περιλαμβάνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των κρατών-μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: