Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Μία Ανάλυση της Ιστορίας για τον Ψευτόμαγκα ΓΚΡΟΥΓΙΟ η ΓΚΟΥΕΦΣΚΙ γιατί οι Μακεδόνες ήταν και είναι Έλληνες.!!!

Οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες, όπως οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, οι Κορίνθιοι, οι Θεσσαλοί, οι Κρήτες και άλλοι. Είχαν όλα, κατά τον Ηρόδοτο (Ι, 581), τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το αυτό Έθνος. Δηλαδή με όλους τους άλλους Έλληνες είχαν την ίδια γλώσσα, την Ελληνική, τα ίδια ιερά και τους ίδιους Θεούς, η κατοικία των οποίων ήταν στο Μακεδονικό Όρος Όλυμπος.

Είναι αδιανόητο να σκεφθεί κανείς ότι οι Έλληνες δεν θα είχαν την κατοικία των θεών τους σε Ελληνική περιοχή, αλλά σε «βαρβαρική».

Οι 9 Μούσες ήταν επίσης από τα Πιέρια της Μακεδονίας.

Οι Μακεδόνες, όπως όλοι οι Έλληνες, συμμετείχαν στις Αμφικτιονίες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ορισμένοι Μακεδόνες αναδείχθηκαν Ολυμπιονίκες. Πρόεδρος των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, που έγιναν στην Αθήνα, ήταν ο Βικέλας, καταγόμενος από τη Βέροια της Μακεδονίας. Οι Μακεδόνες είχαν, όπως και οι άλλοι Έλληνες (τέσσερα) αρχαία θέατρα. Δύο αρχαία Ελληνικά θέατρα υπάρχουν και στο Νότιο τμήμα της Δημοκρατίας των Σκοπίων, σε μικρή λωρίδα γης, που ανήκε στην Αρχαία Μακεδονία, την οποία κατέλαβε το 1912 Σερβικός Στρατός και προσάρτησε στο Σερβικό έδαφος.

Η ταυτότητα των Μακεδόνων ως Ελλήνων, που είναι ταυτότητα Ελλήνων, αποτελεί την ουσία του Σκοπιανού προβλήματος και όχι η απλή ονομασία του κράτους χωρίς να συνδέεται με την Ιστορία.

Την ταυτότητα των Μακεδόνων ως Ελλήνων, επιβεβαιώνουν τα ιερά κείμενα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, κείμενα αρχαίων Ελλήνων, Εβραίων και Ρωμαίων συγγραφέων και χιλιάδες Ελληνικών επιγραφών. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος με επιστολή του την 11.1.1993 προς τα Παγκόσμια Εβραϊκά Συνέδρια και Συμβούλια, αναφέρει: «Η Ιουδαϊκή θρησκεία και φιλολογία αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες του αρχαίου εθνολογικού χαρακτήρα των Μακεδόνων ως Ελλήνων».

Οι αρχαίοι και νεώτεροι Μακεδόνες είναι Έλληνες και η γλώσσα των Μακεδόνων είναι η Ελληνική», διακήρυξαν με ομόφωνα ψηφίσματα τους τα Νομοθετικά Σώματα 14 Πολιτειών των Η.Π.Α.

Οι Σκοπιανοί επιμένουν στο ετεροχρονισμένο Συνταγματικό όνομα του Κράτους τους «Μακεδονία» για να νομιμοποιηθούν ως «Μακεδόνες» απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Συζήτηση ακόμα και του εάν οι Σκοπιανοί είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν τιμά την Ε.Ε. η οποία ως ένωση δημοκρατικών λαών όφειλε να πει στους Σκοπιανούς ότι δεν είναι Μακεδόνες, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος παγκοσμίως θεωρείται ότι είναι Έλληνας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν:

· Ο Προφήτης Δανιήλ (Κεφ. Η 1-21). Προφήτευσε ότι ο Έλληνας Βασιλιάς θα νικήσει τον Πέρση Βασιλέα. Σε όραμα του (παρ. 5) είδε τον Τράγον των Αιγών που συνέτριψε τον Κριόν (παρ. 8). Ο Τράγος των Αιγών, ήταν ο Βασιλεύς των Ελλήνων (παρ. 21). Ο Κριός, ήταν ο Βασιλεύς των Μήδων και Περσών (παρ. 20).

· Μακκαβαίοι (Κεφ. Α-1). «Ο Αλέξανδρος ο Φιλίππου, ο Μακεδών, ενίκησε τον Δαρείον».

· Ο Προφήτης Δανιήλ (Κεφ. Β, παρ. 39) προμάντεψε την Βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκ του Θρόνου του Σολομώντος.

· Ο Προφήτης Ησαϊας (Κεφ. ΙΘ, παρ. 20) προφήτευσε: «Όταν κραυγάσουν οι Αιγύπτιοι προς τον Κύριον ο Κύριος θα αποστείλει άνθρωπον να τους σώσει και τους κυβερνήσει». Ο άνθρωπος αυτός κατά τον Καθηγητή Τρεμπέλα (σελ. 232) είναι ο Αλέξανδρος ο οποίος όταν εμφανίστηκε στην Αίγυπτο, ανακηρύχθηκε Φαραώ (άγαλμα του υπάρχει στο Μουσείο του Καΐρου).

· Ο Προφήτης Ησαΐας (Κεφ. ΙΘ, παρ. 23) εξυμνεί περίοδο ελευθέρας επικοινωνίας. Οι χρόνοι αυτοί οι χρόνοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Οι Σκοπιανοί επιμένουν στο ετεροχρονισμένο Συνταγματικό όνομα του Κράτους τους «Μακεδονία» για να νομιμοποιηθούν ως «Μακεδόνες» απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Συζήτηση ακόμα και του εάν οι Σκοπιανοί είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν τιμά την Ε.Ε. η οποία ως ένωση δημοκρατικών λαών όφειλε να πει στους Σκοπιανούς ότι δεν είναι Μακεδόνες, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος παγκοσμίως θεωρείται ότι είναι Έλληνας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν:


· Ο Προφήτης Δανιήλ (Κεφ. Η 1-21). Προφήτευσε ότι ο Έλληνας Βασιλιάς θα νικήσει τον Πέρση Βασιλέα. Σε όραμα του (παρ. 5) είδε τον Τράγον των Αιγών που συνέτριψε τον Κριόν (παρ. 8). Ο Τράγος των Αιγών, ήταν ο Βασιλεύς των Ελλήνων (παρ. 21). Ο Κριός, ήταν ο Βασιλεύς των Μήδων και Περσών (παρ. 20).

· Μακκαβαίοι (Κεφ. Α-1). «Ο Αλέξανδρος ο Φιλίππου, ο Μακεδών, ενίκησε τον Δαρείον».

· Ο Προφήτης Δανιήλ (Κεφ. Β, παρ. 39) προμάντεψε την Βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκ του Θρόνου του Σολομώντος.

· Ο Προφήτης Ησαϊας (Κεφ. ΙΘ, παρ. 20) προφήτευσε: «Όταν κραυγάσουν οι Αιγύπτιοι προς τον Κύριον ο Κύριος θα αποστείλει άνθρωπον να τους σώσει και τους κυβερνήσει». Ο άνθρωπος αυτός κατά τον Καθηγητή Τρεμπέλα (σελ. 232) είναι ο Αλέξανδρος ο οποίος όταν εμφανίστηκε στην Αίγυπτο, ανακηρύχθηκε Φαραώ (άγαλμα του υπάρχει στο Μουσείο του Καΐρου).

· Ο Προφήτης Ησαΐας (Κεφ. ΙΘ, παρ. 23) εξυμνεί περίοδο ελευθέρας επικοινωνίας. Οι χρόνοι αυτοί οι χρόνοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

· Πολλά κείμενα Ταλμουδικά αναφέρουν Εβραϊστί: «Ο Αλέξανδρος ο Μακεδών, Βασιλεύς των Ελλήνων».

· Το Ταλμούδ, διηγούμενο τη συνάντηση του Αλεξάνδρου και του Αρχιερέως το 333 π.Χ., αναφέρει ότι ο Αρχιερέας τον αποκάλεσε «Αλέξανδρο τον Βασιλέα των Ελλήνων».

Ο Κων/νος Καραμανλής κατά τα εγκαίνια των ευρημάτων της Βεργίνας είπε: «Ο Αλέξανδρος υπηρέτησε όσο κανένας άλλος τα όνειρα του Ελληνικού έθνους, σύμβολο της ακατάλυτης ενότητας και συνέχειας του αρχαίου και νεώτερου Ελληνισμού».

Ο Χόλζνερ στο βιβλίο του «ΠΑΥΛΟΣ» γράφει: «Το μοναδικό εποικιστικό όργανο, στο οποίο στήριξε ο Αλέξανδρος τα σχέδια του για την κατάκτηση της Ανατολής, ήταν η Ελληνική μόρφωση, η Ελληνική γλώσσα, η Ελληνική κοινοτική ζωή και η Ελληνική πόλη. Η Ελληνική γλώσσα έγινε γλώσσα του πολιτισμού και της παιδείας».

Ο Αλέξανδρος ηγήθηκε του στρατού των Ελλήνων στον νικηφόρο αγώνα κατά των Περσών.

Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι: «Βάκτρα και Καύκασος, χάρης στον Αλέξανδρο, τους Θεούς των Ελλήνων ελάτρευσαν».

Προσωπική μαρτυρία.

Το 1957 επισκέφτηκα ως Υφυπουργός Εμπορίου το Λίβανο, τη Συρία, και την Ιορδανία με θέματα α) την Έκθεση της Δαμασκού, β) το Κυπριακό, γ) το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, που χήρευε η θέση και εμπορικά και οικονομικά ζητήματα, περί των οποίων και μόνο θα αναφερθώ εδώ. Συνάντησα 3 Υπουργούς Εξωτερικών, 3 Υπουργούς Εμπορίου και έναν Υφυπουργό.

Όλοι μου εξέφρασαν την επιθυμία Ελληνικές τεχνικές εταιρείες να κατασκευάσουν έργα (αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους κτλ.) στις χώρες τους. Μου είπαν ότι δεν εμπιστεύονται ούτε τους Ρώσους ούτε τους Δυτικούς. Όλοι στο τέλος κατέληξαν: «Οι Έλληνες δεν θα βάλετε στόχο να μας κατακτήσετε. Θεωρούμε τους εαυτούς μας απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Η Τράπεζα της Ελλάδος δίστασε και δεν έδωσε εγγυήσεις για την χρηματοδότηση των ως άνω έργων. Κάλεσα τον Οικονομικό και Πολιτικό Σύμβουλο της Αμερικανικής Πρεσβείας, για να δώσουν Αμερικανικές τράπεζες τις εγγυήσεις. Το ανέφεραν στην Ουάσιγκτον, αλλά ήρθε αρνητική απάντηση. Η Μέση Ανατολή κατακλύστηκε από εταιρείες Ανατολικών χωρών.

Δημιουργία του ψευδομακεδονικού έθνους των Σκοπίων


Αφετηρία του ψευδομακεδονικού έθνους των Σκοπίων ήταν η απόφαση της Κομιντέρν, η οποία το 1924 επικύρωσε απόφαση των Βαλκανικών Κομμουνιστικών Κομμάτων (και του Κ.Κ.Ε.) για αυτονόμηση της Μακεδονίας, προκειμένου να υπηρετηθούν τα Σοβιετικά επεκτατικά σχέδια , γιά τον εν καιρώ έλεγχο του Αιγαίου.


Αποσπάσματα από το βιβλίο  «Απολογισμός Καθήκοντος» του Νικολάου Μάρτη πρώην  Υπουργού.3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Με συγχωρείτε, αλλά δεν διακρίνω καλά το email σας, μπορείτε να μου το ξαναγράψετε σε σχόλιο;

ευχαριστώ

Νυκτερινός Επισκέπτης είπε...

@για τον 24 Σεπτέμβριος 2008 4:55 μμ
lagkadas@gmail.com

Ανώνυμος είπε...

Γνωρίζεις μήπως τίποτε για την σειρήνα που ακούστηκε στις έντεκα το πρωί (25 Σεπτεμβρίου) λόγω πολεμικής άσκησης;...