Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Νομισματική Ένωση Μελλοντικά ;Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί σε μια παγκόσμια οικονομία με ένα παγκόσμιο νόμισμα. Δεν είναι σαφές ποιο είναι το όνομα αυτής της παγκόσμιας νομισματικής μονάδας θα είναι, αλλά ίσως θα πρέπει να ονομάζεται Globo;Δεν υπάρχουν σχόλια: