Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Apollo 14, Edgar Mitchel

“You develop an instant global consciousness, a people orientation, an intense dissatisfaction with the state of the world, and a compulsion to do something about it. From out there on the moon, international politics look so petty. You want to grab a politician by the scruff of the neck and drag him a quarter of a million miles out and say, ‘Look at that, you son of a bitch.’”


Σε (ελεύθερη) μετάφραση:

“Αποκτάς, στιγμιαία, πλανητική συνείδηση, με κέντρο τον άνθρωπο. Μιά έντονη απογοήτευση για την κατάσταση του κόσμου και με παρόρμηση να κάνεις κάτι γι’ αυτό. Από κει πέρα, από το φεγγάρι, η διεθνής πολιτική μοιάζει τόσο ασήμαντη. Θέλεις να αρπάξεις τον πολιτικό από το σβέρκο, να τον σούρεις 250 χιλιάδες μίλια πέρα, και να του πεις:

“Κοίτα αυτό, παλιομαλάκα”


Δεν υπάρχουν σχόλια: