Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Windows XP − Services

                                        hack Day

Τι είναι τα services


Το λειτουργικό χρησιμοποιεί τις λεγόμενες υπηρεσίες (services) που δεν είναι άλλο από προγράμματα ή διεργασίες (processes) που εκτελούνται με υψηλού επιπέδου δικαιώματα (σαν υπηρεσίες συστήματος ή σαν δικτυακές υπηρεσίες). Ορισμένα εκκινούν κατά την έναρξη του λειτουργικού ενώ άλλα όταν ζητηθούν. Εκτελούν επαναληπτικές εργασίες, είναι υπεύθυνα για διάφορες λειτουργίες και αν τα πειράξετε όλα χωρίς να ξέρετε πως, σίγουρα θα δημιουργήσετε σοβαρά προβλήματα. Όλα επιβαρύνουν τον επεξεργαστή, την μνήμη, τον δίσκο και μπορούν να κάνουν νεότατα συστήματα να μοιάζουν με δεκαετίας.
Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την συμπεριφορά τους

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να παρέμβουμε και να απενεργοποιήσουμε όσα για την εργασία μας είναι περιττά. Ακόμα και ένας παλιός υπολογιστής αντίστοιχος με Pentium και ταχύτητας τόσο λίγο όσο τα 200 MHz, θα μπορέσει να γίνει λειτουργικός, έπειτα από τις παρεμβάσεις αυτές. Φυσικά κάθε χρήστης έχει εξειδικευμένες ανάγκες γι' αυτό είναι προσωπικό θέμα το τι θα επιλέξει κάποιος να εφαρμόσει. Να τονίσουμε επίσης πως ανάλογα με την έκδοση των Windows XP που έχετε εγκατεστημένη, τις ρυθμίσεις και συσκευές που έχετε, κάποια από τα services που θα δείτε στο κείμενο αυτό μπορεί να μην υπάρχουν στην περίπτωσή σας, απλά αγνοήστε τα. Όλες οι επιλογές που σας προτείνουμε γίνονται από τα «Όργανα διαχείρισης» (Administrative Tools). Εκεί θα μπορέσετε να ορίσετε τον τρόπο έναρξης των υπηρεσιών σε αυτόματη (automatic), χειροκίνητη (manual) και απενεργοποίηση (disabled). Να σημειώσουμε πως ακόμα και σε manual ρύθμιση, πολλά services τρέχουν γιατί τα χρειάζονται ή τα ενεργοποιούν άλλα services ή εφαρμογές.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω συμβουλές.

Το Indexing Service είναι το πρώτο που πρέπει να απενεργοποιήσετε αν δεν χρησιμοποιείτε συχνά την αναζήτηση αρχείων ή των περιεχομένων τους. Θα ησυχάσει το PC σας!
Αν δεν διαθέτετε εκτυπωτή (ούτε εικονικό όμως, πχ: για pdf) ή εκτυπώνετε σπάνια και θέλετε να το εκκινείτε μόνοι σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Print Spooler. Θα εξαφανιστούν όλοι οι εκτυπωτές που έχετε, προσωρινά.
Αν δεν χρειάζεστε τη δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης εργασιών-προγραμμάτων σε προγραμματισμένους χρόνους, απενεργοποιήστε το Task Scheduler. Μαζί θα χάσετε την ικανότητα pre-fetching του λειτουργικού και των εφαρμογών.
Αν έχετε εγκατεστημένο κάποιο firewall εκτός αυτού των Windows, απενεργοποιήστε το Application Layer Gateway Service και το Windows Firewall / Internet Connection Sharing (ICS).
Απενεργοποιήστε το Fast User Switching Compatibility αν δεν θέλετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς του υπολογιστή σας ταυτόχρονα.
Αν διαβάσετε την περιγραφή του Terminal Services και δεν έχετε ανάγκη από τις υπηρεσίες του, απενεργοποιώντας το θα ελευθερώσετε αρκετούς πόρους απ' το σύστημά σας.
Χωρίς πρόβλημα για την πλειοψηφία, αλλά διαβάστε πρώτα την περιγραφή τους, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα ακόλουθα: Alerter, Clipbook, Error Reporting Service, HTTP SSL, Net.Tcp Port Sharing Service, Network DDE, Network DDE DSDM, Security Center, Smart Card, WebClient, Windows Media Player Network Sharing Service, Windows Time.
Άμεσα και χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, απενεργοποιήστε τα ακόλουθα, αφού θα αναφερθούμε σε τρύπες ασφαλείας (security holes), δηλαδή τρωτά σημεία του λειτουργικού όσον αφορά την ασφάλεια: Messenger, Remote Registry, Routing and Remote Access, Secondary Logon, SSDP Discovery Service, Telnet, Universal Plug and Play Device Host. Ίσως κάποια να είναι ήδη απενεργοποιημένα, ιδίως μετά το Service Pack 3, αλλά ελέγξτε καλού κακού.
Δίχως καμία αρνητική συνέπεια μπορείτε να θέσετε σε manual την εκκίνηση στα παρακάτω: Distributed Link Tracking Client, Distributed Transaction Coordinator, DNS Client, Help and Support, Logical Disk Manager.
Αν δεν γνωρίζετε την έννοια του VPN, τότε μπορείτε να απενεργοποιήσετε το IPSEC Services.
Απενεργοποιήστε το DHCP Client και βάλτε μόνοι σας τις ρυθμίσεις της Private IP αν έχετε τοπικό δίκτυο.
Αν δεν έχετε ασύρματες συσκευές (Wi-Fi) στο δίκτυό σας, απενεργοποιήστε το Wireless Zero Configuration.
Αν δεν έχετε modem απενεργοποιήστε το Telephony. Ούτε το router σας το χρειάζεται, στην περίπτωση που έχετε.
Αν δεν διαθέτετε τοπικό δίκτυο, απενεργοποιήστε το TCP/IP NetBIOS Helper Service. Επίσης από τις ιδιότητες της σύνδεσης που έχετε και την καρτέλα Networking, απεγκαταστήστε το Client for Microsoft Networks, το File and Printer Sharing for Microsoft Networks και το QoS Packet Sheduler.
Τέλος, οι διάφοροι οδηγοί συσκευών (drivers), πολλές φορές συνοδεύονται από services που είναι περιττά. Το Ati HotKey Poller και ATI Smart αν έχετε κάρτα γραφικών ATI ή το NVIDIA Driver Helper Service αν είναι της nVIDIA είναι απ' τα πιο κοινά.
Περισσότερες ρυθμίσει
Αν έχετε το χρόνο και θέλετε να προχωρήσετε λίγο πιο πέρα, ψάξτε μία-μία όλες τις περιγραφές των services, μπορεί να βρείτε κάποια από προγράμματα που έχετε εγκατεστημένα, τα οποία να μην σας είναι απαραίτητα. Βάλτε τα στο manual ή στο disabled και παρατηρήστε τις συνέπειες.
Επίλογος

Όλες αυτές οι μεταβολές σίγουρα θα μειώσουν δραστικά το φόρτο του υπολογιστή σας, δίνοντάς του νέο αέρα ενώ ταυτόχρονα θα τον προφυλάξουν από ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: