Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί στα Ελληνικά για τη Χρήση Λογισμικών Οργάνωσης Γραφείου ms office 2003-2007


Στα πλαίσια της ανάπτυξης της πλατφόρμας e-class αναπτύχθηκαν το 2007 ηλεκτρονικοί οδηγοί στα ελληνικά για τη χρήση λογισμικών οργάνωσης γραφείου, ως υποστηρικτικό υλικό προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ενα μεγάλο μπράβο στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μάθετε όλο το ms office 2007 και άλλα πολλά απο  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: